Mladá scéna 2015

23. 6. 201527. 6. 2015


13. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 24.–28. června 2015, Ústí nad Orlicí
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.
Přehlídka nabízí nejzajímavější inscenace mladých divadelních souborů vybrané ze čtrnácti postupových přehlídek. Program doplňuje šest seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 25. června ve 13 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12 hodin a skončí v neděli 28. června. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adresu_hulak@nipos-mk.cz_, nejpozději do 29. května 2015. Cena za seminář: 400 Kč (platí se na místě).

Zpravodaj