Filmový klub Ústí nad Orlicí

Milí přátelé filmového umění,

Občanské sdružení MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí se na podzim roku 2008 pokusilo navázat na tradici a dlouholetou činnost filmového klubu v Ústí nad Orlicí a v nově zrekonstruované Malé scéně vám nabídlo trávit zajímavé filmové večery.

Myslíme, že filmový klub našel svoje místo a v příjemné atmosféře klubového prostředí MS a divadelního baru se může jeho činnost rozvíjet dál.

  • promítací den je ČTVRTEK
  • filmová představení budou začínat v 19 hod.
  • členem FK se může stát osoba starší 15 let, která si zakoupí průkaz
  • členové FK budou zvýhodněni na vstupném na jednotlivé akce
  • členské průkazy lze zakoupit před každým představením na Malé scéně
  • návštěvníci filmových představení nemusí být členy FK, ale platí plné vstupné
  • každý člen FK obdrží zdarma program a bude elektronicky informován o všech akcích

Program