Celoroční program bude zahrnovat zejména tyto aktivity

 • JINÉ/KINO
  • dokumentární tvorba
  • festivalové kino / např. JEDEN SVĚT, NADOTEK, PROJEKT 100, ČESKÝ LVÍČEK
  • filmový senior klub / včetně zajištění dopravy seniorům
  • filmová 24 hodinovka / filmový maratón pro náruživého diváka
 • KLUB/KINO
  • filmový klub a studentský filmový klub
 • KINO/BIJÁSEK
  • víkendová představení pro děti
 • JE/LIBO/DIVADLO
  • představení orientovaná na autorské nebo alternativní hry převážně amatérských souborů
  • prostor pro zkoušení nových divadelních her ústeckých spolků a sdružení
  • scénický tanec, apod.
 • NA/MUZIKU
  • hudební koncerty: jazz / rock / folk
  • antidiskotéky a rockování hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého
 • SVĚTO/BĚŽNÍK
  • cestopisné besedy a přednášky
 • DOBRÉ/ČTENÍ
  • literární pořady a besedy, večery poezie, autorská čtení; apod.
 • SAMI/SOBĚ
  • otevřené jeviště neboli první šance (prostor pro začínající tvorbu)
 • VÝTVAR/NO.621
  • průběžné výstavy začínajících výtvarníků
  • prostor galerie jako místo pro klubovou činnost ústeckých spolků a sdružení
  • zázemí pro porotu přehlídek či festivalů
 • NEJEN/KAFE
  • nekuřácký divadelní bar
  • provozní doba přizpůsobena programu a činnosti o.s. MALÁ SCÉNA
  • k dispozici čtení, např. Amatérská scéna, Hromada, Loutkář, Divadelní noviny
  • důraz bude kladen na atmosféru prostředí a charakteristi­ku místa

Činnost o.s. MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí řídí Produkce, která má rozhodující pravomoci a je tvořena zakládajícími členy sdružení. Produkce zřizuje Programovou radu, která je poradním orgánem sdružení a je maximálně pětičlenná.

Návrh programu a plán využití pronajatých prostor

 • program bude zahrnovat především žánry, které ve městě dosud chybí anebo se občas objevují, ale spíše jednorázově, snahou je tyto aktivity soustředit na jedno místo, dát jím pravidelnost, jistotu a vytvořit pro ně potřebnou atmosféru
 • jedná se zejména o filmový klub, amatérské nebo poloprofesionální autorské a alternativní divadlo, koncerty, výstavy, workshopy, projekce, performance a poslechové večery hudby a poezie
 • další aktivitou o.s. MALÁ SCÉNA je produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl a vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturních aktivit
 • vedle svého vlastního celoročního programu bude o.s. MALÁ SCÉNA usilovat o možnost stát se spolupořadatelem několika kulturních akcí, které již mají ve městě Ústí nad Orlicí svoji tradici, např. NADOTEK; Jeden svět; Český lvíček; Festival české a slovenské dramatické tvorby; Tanec, tanec na počátku léta apod.
 • prostor Malé scény bude poskytnut ústeckým spolkům nebo sdružením pro pořádání vlastních akcí – objekt tak zůstane multifunkčním kulturním zařízením města, otevřený pro kohokoliv, nikoliv tedy pouze pro členy sdružení s tím, že koordinátorem prostoru a zodpovědným partnerem je o.s. MALÁ SCÉNA
 • volná plocha objektu a jeho technické vybavení bude poskytnuto k pronájmu výhradně za účelem přípravy nebo pořádní kulturních aktivit
 • přes uvedenou snahu aktivně spolupracovat se všemi dosavadními organizátory ústeckých kulturních aktivit zůstane občanské sdružení MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí programově a organizačně nezávislé