MALÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

je spolek, jehož cílem je vytvářet alternativu stávající kulturní organizaci města.

Ve vedení spolku jsou v současné době Lenka JANYŠOVÁ a Lenka KAPLANOVÁ. V květnu 2008 předložilo sdružení konkrétní nabídku do výběrového řízení na provozování a pronájem kulturního zařízení Malé scény v Ústí nad Orlicí na období září 2008 až srpen 2010. V nabídce se sdružení de facto zavázalo navázat na činnost KLUBU MALÁ SCÉNA z roku 2003 a mj. obsahovala níže uvedené informace.

Základní poslání a statut sdružení

  • koordinovat rozvíjení kulturních a společenských aktivit v budově Malé scény v Ústí nad Orlicí dramaturgicky zaměřených převážně na alternativní programy
  • organizovat a realizovat pravidelné akce zejména v oblasti filmové, divadelní, hudební, výtvarné a vzdělávací
  • vytvářet materiální a organizační podmínky pro provozování kulturních a společenských aktivit
  • připravovat a zajišťovat scénické aktivity v oblasti malých jevištních forem, např. přehlídky, festivaly a vzdělávací akce
  • vytvořit kulturní a sociální prostor pro ústecké středoškolské studenty i pro širokou vrstvu obyvatel