Mladá scéna 2013

18. 6. 201322. 6. 2013


Mladá scéna 2013 Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 19. - 23. června, Ústí nad Orlicí

Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2013 z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou, o. s., Ústí nad Orlicí a Gymnáziem Ústí nad Orlicí, za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

Na Malé scéně v Ústí nad Orlicí se při příležitosti Mladé scény setkáváme popáté, abychom si společně užili čtyři dny plné divadla, seminářů, diskusí o viděném, vzájemného setkávání, výletu… a čas snad zbude i na probuzení. Probuzení je letošní utajené téma přehlídky.

Tedy dobré probuzení v jakoukoliv denní nebo noční hodinu.

Lenka Huláková NIPOS – ARTAMA

Zpravodaj