Orlická Thálie 2021


XII. ročník ORLICKÉ THÁLIE 2021 – přehlídka amatérských divadelních souborů o CENU HYNKA VICENY

Přehlídka se bude konat v Malé scéně. V průběhu roku 2021 se divákům postupně představí amatérské divadelní soubory. Jejich výkony budou opět hodnotit diváci podobným systémem jako dosud. Na závěr přehlídky se soubor, který bude hodnocen nejlépe, stane držitelem zlaté Ceny Hynka Viceny.

Soubory, které skončí na druhém místě, získají stříbrnou resp. nebo bronzovou cenu.

Srdečně zveme všechny příznivce ochotnického divadla, jak my říkáme – přijďte pobejt!

P r o g r a m XII. ročníku Orlické Thálie

pátek 15. 10. ve 20 hod. – Úl

Včelařské divadelní rondo. Komediální sonda do ročního fungování jedné Základní organizace Českého svazu včelařů. Divadlo V.A.D., z. s., Kladno

neděle 31. 10. v 19 hod. – Promiňte, že rodim

Autobiografický kabaret o něčem tak intimním jako je porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá… Pro ty, co rodily i pro ty, co rodit budou. Pro ženy, které nerodily a ani rodit nebudou. A dokonce i pro muže! Klauzurní performance pro DAMU

sobota 20. 11. v 19. hod. – Příběhy obyčejného šílenství

„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli čelit svojí stávající životní situaci“ (Charles Bukowski). Černá komedie Petra Zelenky. Soubor Divadelní Sekce Praha.

pátek 3. 12. v 19 hod. – Andělika a laskavec

Excentrická průvodkyně po památkách se snaží oživit výklad historických událostí. Její nadřízená však nesdílí její nadšení pro povznášející výklad a vyvodí z něho důsledky. Ani jedna z nich netuší, jaké následky jejich jednání bude mít. Divadelní spolek Rájec-Jestřebí.