Celostátní přehlídka Mladá scéna

Celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka se koná za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

Orlická maska

Krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla pro dospělé. Pořadatelé Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s DS Vicena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Města Ústí nad Orlicí.

Orlická Thálie

Přehlídka amatérských divadelních souborů o CENU HYNKA VICENY. Soubory budou hodnotit diváci. Na závěr přehlídky se soubor, který bude hodnocen nejlépe, stane držitelem zlaté Ceny Hynka Viceny. Pořadatelé Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s DS Vicena.