na/historii

Archanděl Slunce a smysl současnosti

  • Datum: Úterý 2. 4. 2024
  • Začátek: 18:00
  • Vstupné: 150 Kč
Archanděl Slunce a smysl současnosti

Zmatky naší doby se stanou najednou pochopitelné, když si uvědomíme, že nás vyzývají duchovně vyrůst a splnit jistý úkol: aby v nás ožil archetyp hrdiny, jaký vzorově ztělesňují sluneční božstva. Individualismus, hodnotový relativismus, globalizace a zápas o demokracii, depresivnost či autoimunitní onemocnění, idealismus ve filosofii a paprskovitá estetika stavitelství, nová fyzika, úskalí využití umělé inteligence – doba se stejnou psychickou strukturou tu už byla a vrací se pravidelně.

RNDr. Emil Páleš, CSc. je bývalým vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1994 založil neziskovú organizáciu Sophia, ktorá sa venuje integrálnym štúdiám. Výsledky svojej práce zhrnul v knihe Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách. Skúma príčiny a vzorce tvorivosti v dejinách. Objavuje spoločné zákonitosti individuálnej psychológie, kultúrneho vývoja a evolúcie prírody. Ukazuje tiež, ako sú podobné poznatky obsiahnuté už v starých mýtoch a náboženských tradíciách. Oživuje celistvú múdrosť, ktorá by mohla byť východiskom z mravnej krízy súčasnosti. Jeho pôvodným príspevkom je objav cirkasemimileniálnych (približne 500-ročných) cyklov v dejinách. V roku 2008 mu Karlova univerzita udelila cenu Zdeňka Kleina za najlepšiu prácu o etológii človeka. (slovenský text)

Rozhovory s RNDr. Emil Pálešem, CSc.