dokument/kino

Kunstkamera

  • Datum: Středa 1. 11. 2023
  • Začátek: 18:00
  • Vstupné: 90 Kč / 70 Kč členové FK
Kunstkamera

ČR / 2022 / 113 min. / režie Jan Švankmajer

Proč jsem tento film natočil? Historická zkušenost říká, že všechny kunstkomory, které byly do těchto dnů vytvořeny, byly po smrti svých tvůrců rozkulačeny a rozprodány, nebo zničeny Například Rudolfova sbírka a naposledy kunstkamera André Bretona. Přitom zde jde o unikátní dokumenty stavu imaginace v té které době. Oficiální muzea nemohou tyto sbírky nahradit, protože jim chybí osobní nasazení,“ přibližuje motivaci k natočení svého posledního filmu Jan Švankmajer.

Film Kunstkamera je procházkou zámkem a bývalou sýpkou v Horním Staňkově, ve kterých je Švankmajerova kunstkamera instalována. Nejde ale o kunsthistorický film v pravém slova smyslu, ale o nasnímání magické atmosféry této sbírky a prostředí, v kterém je umístěna. Ve snímku nejde o pouhou prezentaci exponátů, artefakty jsou nasnímány s přidanou hodnotou Švankmajerova imaginativního pohledu v „řazení objektů a výkladu, a to nikoliv jenom slovního. „Wunderkabinet, který se pokouším instalovat na zámku Horní Staňkov, by měl zahrnovat tento okruh volby: Umění přírodních národů (Afrika), l’art brut (především tvorba mediumiků), arcimboldeskní princip, alchymie, přírodniny. Svíracími špendlíky by pak měly být magie a surrealismus,“ doplňuje Jan Švankmajer.