ostatní

Eucharistie – cesta života

  • Datum: Sobota 22. 4. 2023
  • Začátek: 17:00
  • Vstupné: dobrovolné
Eucharistie – cesta života

Popis akce: Pán Ježíš se Valentínovi zjevuje od roku 2015. Zjevení probíhají vždy v katolickém kostele. Pána Ježíše Valentín vidí pokaždé, když vstoupí do katolického kostela, ve kterém se přechovává Eucharistie. Pán Ježíš stojí přímo před svatostánkem nebo při adoraci před Nejsvětější svátostí. Valentín přijímá poselství od Pána Ježíše a může s Ním i hovořit.