Jeden svět nemá jen jedno festivalové centrum. Koná se v jednom čase napříč celým Českem, napříč společenskými kontexty i charaktery všech, kdo se na něm podílí. Jeho nedílnou součástí jsou regionální partneři, které vyzdvihuje nová struktura festivalu.

Společně vytváří decentralizovaný formát s bohatou kooperací na všech frontách, díky čemuž vzniká intenzivní vzájemný dialog mezi pořadatelskými městy a individuálnější přístup k programu, divákům i divačkám.