je/libo/divadlo

Mladá scéna 2021

  • Od: Pátek 25. 6. 2021 14:00
  • Do: Úterý 29. 6. 2021
Mladá scéna 2021

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu jsou v kompetenci programové rady celostátní přehlídky.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).

Vzhledem k současné epidemické situaci mohou soubory v rámci krajských postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.

Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která umožňuje postup na celostátní přehlídku Mladá scéna.

Fotogalerie
  • Mladá scéna 2021
  • Autor: Lukáš Prokeš