ostatní

Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu

  • Datum: Úterý 26. 5. 2020
  • Začátek: 18:00
  • Vstupné: 40 Kč
Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu

Prezentace dokumentu spočívá v promítnutí zkrácené verze filmu, v němž jsou vybrány a osobnostmi z různých oborů komentovány krásy a hodnoty unikátního orlického údolí. Trasa mezi Chocní a Ústím nad Orlicí má být vystavena zkoušce konstrukce zatím v součtu nejdelšího zatrubnění železniční dopravy v ČR. Začátkem roku 2019 byla centrální ministerskou komisí schválena a zveřejněna varianta stavby (ze 4 verzí, jež zpracoval SUDOP a.s.) opírající se o čerstvou studii proveditelnosti: varianta nejnákladnější, přírodu a ráz krajiny nejdrastičtěji ovlivňující a z hledisek především hydroekologických (sucho) nejrizikovější. Náklady: 15 mld Kč při přepravní časové úspoře 5 minut. V našem dokumentu vystupují jak přírodovědci či znalci geohistorie a kulturní historie, tak pamětníci starších i novějších dějinných událostí, aby upozornili na neopakovatelný a při poškození nevratný údolní fenomén, jehož vznik je dokladem dosavadní spolupráce přírody a vnímavého lidského pokolení.

Po projekci budou pro besedu a diskusi přítomným k dispozici jak autor scénáře prof. Pavel Kovář, geobotanik a krajinný ekolog, ústeckoorlický rodák působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tak kameraman Jan Jasanský, rovněž spjatý s regionem. Dále se zodpovídání dotazů účastní alespoň někteří z těch, kteří v dokumentu účinkují: hydrogeolog Dr. Svatopluk Šeda, historik prof. František Musil, geomorfolog doc. Jan Vítek, dlouholetý novinář Jaroslav Hubený, odborník na vývoj přírody ve čtvrtohorách Dr. Vojen Ložek, zooložka doc. Lucie Juřičková nebo taneční pedagožka a ústeckoorlická pamětnice paní Eva Štanclová.

Fotogalerie
  • Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu
  • Autor: Jan Pokorný