dobrá/rada

Život s nadějí: zotavení z duševního onemocnění

  • Datum: Pátek 21. 9. 2018
  • Začátek: 8:00
Život s nadějí: zotavení z duševního onemocnění

Pomáháme lidem s vážnými duševními nemocemi, jako je schizofrenie, řešit sociální problémy a učíme je praktickým dovednostem potřebným pro život. Coby nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je financovaná z dotací a grantů, se řídíme tímto veřejným závazkem.
Zároveň se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob údajů a poučení subjektů údajů.