je/libo/divadlo

Hotel

  • Datum: Pátek 21. 9. 2018
  • Začátek: 19:00
  • Vstupné: 60 Kč / studenti 40 Kč
Hotel

Všichni jsme pak čekali na premiéru  divadelní  hry svitavského Céčka, jehož duší je Karel. Ten kus se jmenuje "Hotel". Autorem je  Matěj Šefrna, hudbu napsal a režie se ujal jeho otec. A byli jsme svědky zamyšlení nad mizející podobou starého světa, kdy nastupuje něco nového, ne vždy známého a očekávaného a kdy nová doba s sebou nese nebezpečí ohrožující naše lidské hemžení a hodiny tikají a tikají, jakoby varovaly před nenávistí, ztrátou lidskosti a neštěstím, které již lidstvo mnohokrát poznalo, ale přesto se nepoučilo……

K tomu herecké výkony, loutky, krásná hudba, hluboké texty o víře v přežití. A po celý večer kromě jiných umělců skvělí muzikanti i herci - Karel, Matěj a Pavla Šefrnovi.

Dramatizace básnivého textu o setkání při oslavě výročí založení starého hotelu, během nějž ožívají vzpomínky na vše, co tu jeho hosté i personál prožili a zažili. Soubor C, Svitavy.