klub/kino

Tovaryšstvo Ježíšovo

  • Datum: Čtvrtek 3. 5. 2018
  • Začátek: 19:00
  • Vstupné: 80 Kč / členové FK 60 Kč
Tovaryšstvo Ježíšovo

Chorvatsko / 2004 /  91 min. / režie: Silvije Petranović

Je polovina 17. století. Jezuité prosazují svůj vliv ve střední Evropě. Mladá vdova - hraběnka Maria žije s hrstkou služebnictva na vesnickém panství. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád) pověří funkcí jejího zpovědníka pátera Hada, který je plně oddán Bohu a službě řádu. Jako takový se zdá být ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících po upevnění svého postavení v heretickém regionu.
V případě pátera Hada však nejde vše podle jejich představ. Mladá hraběnka na něj hluboce zapůsobí, navíc postupem času začíná pochybovat o tom, zda mají příkazy jeho představených sloužit výhradně k šíření slávy Boží.
Film lze chápat jako metaforu pro manipulaci a zneužívání moci. Namísto jezuitského řádu si lze snadno dosadit třeba politickou stranu či jiné uskupení tvořené lidmi podléhajícími nejrůznějším pokušením… I když se odehrává v 17. století, je vlastně velmi aktuální.