jiné/kino

Český videosalon 2015

  • Datum: Sobota 20. 6. 2015
  • Začátek: 7:30
Český videosalon 2015

Malá scéna

  7.30 – 8.30  Snídaně – hotel Florida 

  8.00 – 9.00  Prezence účastníků

 

9.00 - 10.10  IX. soutěžní blok 

<table> <tbody> <tr> <td> <p>42</p> </td> <td> <p><b>Koně z&nbsp;Exmooru zachraňují české stepi</b></p> </td> <td> <p>Jaroslav Kolčava</p> </td> <td><br></td> <td><br></td> <td><br></td> </tr> </tbody> </table>

43.  Magická Praha Michal Müller 

44.  Žně našich dědů  Jan Vojáček 

45.  Virtuální život Jan Adam Václav  

46.  Světová výstava koček v Praze  Alena Krejčová

47.  Směj se paňáco  Bohumil Kheil 

10.30 - 12.00  X. soutěžní blok 

48.  Tajemství Zimy  Dominik Kalivoda

49.  Abychom nezapomněli  Eduard Mocek 

50.  Skřípající vlaky  Vojtěch Konečný 

51.  V srdci anděl pláče Alena Krejčová

52.  Pasta a kartáček  Bohumír Novák 

53.  Laskavost  Bohumír Novák 

12.00 - 13.00  P ř e s t á v k a  (oběd – hotel Florida) 

13.00 - 14.00  Kolekce slovenských filmů - uvede PhDr. Zuzana Školudová

14.15 - 14.45  M i n u t a  f i l m  2 0 1 5

15.00 - 18.30  ZELENÁ-ČERVENÁ-STOP !

  mini rozbory filmů a udělení cen porotou

18.30 - 19.30  P ř e s t á v k a (večeře – hotel Florida)

Kulturní dům

20.00  Slavnostní vyhlášení výsledků

62. ročníku CSNFT – Český VIDEOSALON 2015

S P O L E Č E N S K Ý  V E Č E R