výtvar/no.621

Jan First: Protistresové obrazy s výchovným podtextem

  • Od: Středa 1. 4. 2015 16:00
  • Do: Středa 29. 4. 2015 0:00
Jan First: Protistresové obrazy s výchovným podtextem

Jan First:  Protistresové obrazy s výchovným podtextem

Umění, technika, historie, erotika, osvěta, morálka. Všechna tato témata jsou zakomponována v díle autora obrázků, které si zde prohlížíte.

Jan First, malíř s kořeny v tomto kraji (jeho matka je rodačka z Písařova) přináší zde výběr ze svého díla z uměleckého období neosopranismu. Sopranismus vznikal ve středověké Itálii, kdy žáci malířských škol malovali ponejvíce pozadí a nedůležité detaily obrazu, zatím co Maestro sám pak vytvářel hlavni motiv. Příkladem jsou četné stropní malby např. v Sixtinské kapli ve Vatikánu. Neosopranismus je moderní verze původního stylu. Namísto zdlouhavé malby žáci malířských škol, bere neosopranista již hotovy obraz jiného autora a domaluje přes něj svůj motiv. Pokud se podařilo zjistit, je Jan First také jediný umělec dnešní doby, který ve stylu neosopranismu pracuje.

Jan First doplňuje postavy a motorová vozidla, krajina ustupuje do pozadí a je pomalu překrývaná technikou, jako v dnešním světě. Lidumil Jan First svými postavami původní obrazy vlastně zlidšťuje. Z obrazu sálá pohoda, divák dostává hřejivý pocit a stává se lepším člověkem. Děkujeme Ti, Maestro!

Jako pozadí preferuje Jan First hlavně díla krajinářů, zejména silničářů. Nevyhýbá se však ani motivům figurálním (viz. obraz “Kindy pindy”). Je všestranný a nedělá mu potíže přemalovat jakýkoliv cizí obraz. Vedle živých modelek jsou mu předlohou také staré fotografie a dobové prospekty. Je vděčen za jakoukoliv pomoc v tomto směru.

Jan First ponechává na obraze signaturu původního autora a připojuje svoji. Tu tvoří podpis a dva kopulující zajíčci. Tento symbol zvolil proto, že původní autoři netuší, jaká role jim byla v neosopranismu přisouzena. Předpokládá, že by ve většině případů s touto rolí nesouhlasili, takže se vlastně jedná o určitý druh znásilnění, což právě použitý symbol připomíná. Dobrý člověk Jan First se ani zde nevyhýbá zodpovědnosti.

Jako závěr prohlídky je na stolku proti baru připravena Kniha připomínek. Nechme teď promluvit samotného maestra Jana Firsta: “Napište tam Vaše dojmy, bude to vodítkem v mé další práci. A dejte pozor, co tam píšete, neznáte mne a mohl bych stát zrovna za vámi …!”

PS: Kdybyste chtěli udělat pro své bližní něco opravdu dobrého: zde u obsluhy jsou k dostání “Rychlé pohlednice” s motivy některých obrázků. Můžete je poslat svým přátelům, aby i oni měli příležitost stát se spořádanými občany.

Fotogalerie