je/libo/divadlo

Literárně - dramatický obor ZUŠ

  • Datum: Pondělí 19. 5. 2014
  • Začátek: 19:00
Literárně - dramatický obor ZUŠ

Literárně dramatický obor má na naší škole již letitou tradici. Velký rozkvět oboru nastal za působní výborné herečky a pedagožky Mgr. Markéty Světlíkové. Od loňského školního roku působí jako vedoucí oboru absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě - obor Hudebně dramatické umění a student Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - obor Divadlo a výchova Jiří Zajíček. Nynější koncept literárně-dramatického oboru je zaměřen na přirozený vývoj dítěte, které je vedeno tvůrčím způsobem. Žáci jsou připravováni ne pouze jako herci, ale jako lidé, kteří se budou umět prezentovat v běžném životě. To vše se děje formou hry. Ve výuce jsou využívány nejenom herecké prvky a cvičení směřující k dramatické výchově, ale také zpěv, kreslení a pohyb. Jde o individuální a skupinovou práci, ve které se děti učí komunikovat, rozvíjet svoji přirozenost, talent, osobité vnímání a zdokonalovat své již nabyté zkušenosti. Samozřejmostí je, že se literárně- dramatický obor přizpůsobuje potřebám našich žáků. Talentovaní žáci, kteří si určili za cíl studium na konzervatoři (obor činohra) nebo na jiné škole s uměleckým zaměřením, jsou intenzivně připravováni pro talentové zkoušky. K činnosti nám slouží menší divadélko s hereckou šatnou, výborné elektronické vybavení, hudební nástroje i menší sklad kostýmů, který žáci velmi často a rádi využívají.

Fotogalerie