na/muziku

Čtyřlístek

  • Datum: Pondělí 19. 5. 2014
  • Začátek: 18:00
Čtyřlístek

Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek je neodmyslitelně spjat se jména Stanislavy a Josefa Novotných, kteří sbor založili a vedli od roku 1968. Za dobu jejich působení prošly sborem stovky dětí, Čtyřlístek procestoval většinu evropských zemí a na svém kontě má několik nahrávek.

Sbor pracuje v celém systému přípravných oddělení od 6letých zpěváků až po maturanty. V současnosti zpívá ve sboru a jeho přípravkách necelá stovka dětí. Repertoár sboru tvoří především autorská tvorba pro dětský sbor, úpravy lidových písní i populárních skladeb.

Čtyřlístek vloni natáčel pro Českou televizi, pravidelně pořádá vánoční, jarní a závěrečný koncert, účastní se i veřejných akcí pořádaných městem Ústí nad Orlicí, je zván i na koncerty za hranice svého domovského města. Sbor spolupracuje s ostatními komorními a orchestrálními tělesy při ZUŠ a především se sbory stejného typu z celé republiky.

Fotogalerie