ostatní

C - Dance Evy Veverkové

  • Datum: Pátek 23. 5. 2014
  • Začátek: 19:30
C - Dance Evy Veverkové

Soubor moderního scénického tance C-Dance vznikl v roce 1983. Název C-Dance vznikl z počátečního písmene prvního sponzora souboru, jímž byla společnost Contipro. Postupně písmeno C nabralo i další významy, jako „Collectiv Dance“ nebo „Company Dance“. Během let se ustálila výslovnost názvu na [ce: da:ns].

Zakladatelkou, vedoucí a choreografkou souboru byla Eva Veverková. Byla rovněž autorkou výtvarného zpracování scény, kostýmů a světelného řešení. Do svého souboru si vybírala nejlepší žáky a absolventy tanečního oboru ZUŠ Ústí nad Orlicí, kde od roku 1968 vyučovala. Otevřené dveře měli vždy i další zájemci o moderní tanec ze širokého okolí.

Žánrově C-Dance inklinuje k tanečnímu divadlu. Výčet činnosti souboru je dlouhý - účastnil se většiny významných přehlídek, festivalů a akcí v oboru scénický tanec. Byl zván také na divadelní festivaly. V průběhu let bylo možné C-Dance několikrát vidět i v programu České televize, a to např. v pořadech s názvem Možné cesty pohybu, Salon český, Tanec Praha 97, Tanec pod Orlickými horami. Poslední z jmenovaných vysílán v roce 2010.

V letech 1996 až 1999 vystupoval soubor na festivalu „Entrée k tanci“, v letech 1996 a 1997 pak na otevřené scéně Staroměstského náměstí na festivalu „Tanec Praha“.
Oba se řadí k nejprestižnějším daného oboru v České republice.

Pro soubor C-Dance tvoří zajímavou kapitolu jeho činnosti časté účinkování na divadelních akcích a festivalech. V letech 1994, 1996 a 1998 soubor vystupoval s celovečerními představeními mimo jiné na Jiráskově Hronově. Dále soubor několikrát vystoupil na akcích:
  Inspirace, celostátní Dětská scéna, Divadelní Třebíč, Incident na hranici v polském Těšíně, 14.ročník festivalu netradičních divadel Kopřiva 2000 v Kopřivnici, 5.ročník festivalu alternativní kultury Muzika Paka

Od ostatních neprofesionálních souborů se C-Dance liší mimo jiné tím, že bývá divadly zván na představení v rámci jejich běžného provozu.
Jednalo se například o divadla:
HA divadlo - Brno, Husa na provázku - Brno, Divadlo ABC - Praha, Divadlo F.X.Šaldy - Liberec, Horácké divadlo - Jihlava,
Městské divadlo Český Krumlov, Klicperovo divadlo - Hradec Králové
Pestrý je i přehled dalších vystoupení, na které byl C-Dance přizván, například festival Hradní bašta Brno 1999, Divadlo Bolka Polívky 1999.

Mapa zahraničních zájezdů souboru je taktéž pestrá. Soubor vystupoval v letech 1993 a 1994 jako host institutu CEMEA Paris ve francouzském Avignonu. Mnohokrát vystoupil na Slovensku (v roce 1997 byl hostem 10. celostátní slovenské přehlídky moderního tance v Trnavě, v roce 2007 mezinárodního festivalu Cassia Dance v Košicích). Na podzim roku 1997 byl nominován na základě promovidea na týdenní mezinárodní festival Dansonmoeting do Utrechtu v Holandsku. V letech 2003 a 2004 soubor reprezentoval v partnerském městě Ústí nad Orlicí - Berlíně-Neuköllnu. Mimo to vystupoval v Rakousku nebo Polsku. V červenci roku 2010 reprezentoval Českou republiku na Mezinárodním tanečně-pěveckém festivalu Volubilés v Maroku, ve městě Meknés, s hodinovým projektem Křižovatky.

C-Dance má výrazný rukopis své choreografky, který se dá stručně označit jako výpověď prostřednictvím příběhu nebo jasně čitelné ideje. Pro znázornění příběhu využívala Eva Veverková prostředky z nejrůznějších uměleckých disciplín. Díky tomu propadala u některých tanečních odborníků „staré školy“, kteří chtěli vidět především tanec, anebo to, co si pod svým pojetím tance představovali. Na celostátní přehlídce v roce 1989 propadl u poroty téměř dvacetiminutový tanec Vibrace, který Eva považuje dodnes za jednu ze svých zásadních choreografií. Dlouhá léta (až do roku 1998) choreografce poroty vytýkaly, že jsou její choreografie příliš divadelní. Tance, které autorka považovala za své nejlepší, bývaly porotou často přehlíženy a oceňovány byly naopak ty tance, které Eva vnímala jako svou „druhou ligu“. Poroty donedávna raději vybíraly bezkonfliktní, líbivé tance, nežli výpovědi, kde tanec byl „jen“ prostředkem ke ztvárnění v podstatě divadelního plánu. Eva bývala často kritizována za údajný pesimismus či temné myšlenky vévodící většině jejích choreografií.

  Vedle příležitostných akcí je možné soubor najít i na akcích pravidelných. Jednou z nich je každoroční celovečerní představení pořádané v prostorách Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. Premiérový večer nových choreografií nese název Tančíme pro radost a jeho myšlenka vznikla již v roce 1977. Na jeho programu se podílí vedle souboru C-Dance také taneční obor ZUŠ. I když nastal odklon od tanečního divadla, rukopis scénického tance zůstává striktně zachován. Dnes pro soubor choreograficky tvoří Zlatuše Bartošová, Olga Čopianová, Hana Blažejová, Pavlína Lipenská, Josef Papáček, Vendula Skalická, Iveta Zahradníková. Na svém kontě má soubor zhruba 200 choreografií.

C-Dance za svou historii spolupracoval se souborem bicích nástrojů (africké etnické bubny), s živou hudbou klavíristů, varhaníků a kvartet, ale i s pěveckými sbory, rockovými kapelami nebo se symfonickým orchestrem. Úzká spolupráce byla navázána také s pěveckým sboremStřední školy pedagogické a Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli, sborem Kos. Největšími společnými projekty bylo několikanásobné provedení Missy Brevis nebo rockového oratoria Eversmiling Liberty na různých místech republiky v letech 2008 a 2009. Velmi častá je spolupráce s orchestrem Black Band z Ústí nad Orlicí a s Nadací M. J. Kociana na Kocianově houslové soutěži. V letech 2008 a 2009 soubor
C-Dance spolupracoval se symfonickým orchestrem z Litomyšle na opeře V studni.

Soubor je zvyklý vystupovat i na pódiích „pod širým nebem“. Řada choreografií díky čitelné příběhové linii má co říci divákovi i bez divadelních světel, opon a zadního horizontu. Choreografie snesou pohled ze všech stran a přináší zajímavý divácký zážitek. Tanec se tak dostane na akce, kde by jinak díky absenci divadelní techniky a světel chyběl.

C-Dance je také neodmyslitelnou součástí celoměstských akcí Město v pohybu a Ústecké Vánoce. Nechybí na plesech, předtančeních na sportovních a společenských akcích, na zahájení lyžařských závodů juniorů SKI INTERKRITERIUM v Orlických horách, při otevírání společenských center, sportovních areálů ani na benefičních koncertech.

Další dimenzí práce souboru je spolupráce s církví. Tanečníci se zúčastnili odhalování sochy papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové v roce 2004 či Celostátního setkání mládeže v Táboře v roce 2007. Tradičně se soubor účastní půlnočních mší, koncertů v kostelech a chrámech, svěcení, posvícení…

Zatímco někteří umělci teskní nad tím, že premiéra jejich tanců je zároveň jejich derniérou, tance souboru C-Dance žijí na pódiích mnohem déle - choreografie Hledej! má za sebou více než 100 repríz a převzali ji dále i francouzští choreografové. Zhruba 50 repríz za sebou mají choreografie Rozhovory, Smuteční tanec, Volební guláš či Všechno má svůj čas.

  Ke dni 1.2.2003 odešla Eva Veverková na zasloužený odpočinek, ale protože její největší devizou je práce pedagogická, stihla si vychovat následovníky. Choreografickou práci od devadesátých let postupně přebíral Petr Sedlák a Zlatuše Bartošová. Od roku 2003 soubor převzalo Taneční sdružení Eva spolu s jeho pětičlenným prezídiem, které dále celou činnost souboru C-Dance řídí. Eva Veverková je čestnou členkou sdružení.

V roce 2003 soubor oslavil 20 let svého založení celovečerním představením, kterého se zúčastnily osobnosti tanečního nebe jako Pavel Šmok - umělecký vedoucí Pražského komorního baletu, Eva Jeníčková - hudební pedagožka, Jiří Tomášek - ředitel orlickoústecké ZUŠ Jaroslava Kociana, Jiří Rebec - choreograf souboru moderního scénického tance Praha, Jiří Langmeier - taneční pedagog Bla Bla Du Praha a mnoho dalších významných osobností, a od tohoto roku dále pak soubor založil novou tradici, kdy pořádá samostatná celovečerní premiérová představení pod názvem Běh na dlouhou trať“.

Fotogalerie