ostatní

Setkání s veřejností

  • Datum: Středa 12. 3. 2014
  • Začátek: 18:00
Setkání s veřejností

Připravená témata pro diskusi:

- informace k soutěži o urbanisticko-architektonický návrh „Revitalizace území Perla“

- informace k soutěži „Jednotný vizuální styl města“ – prezentace vítězného návrhu

- harmonogram a rozsah oprav komunikací a chodníků v rámci projektu „Kanalizace a ČOV“

- informace k průběhu stavebních prací na železničním koridoru

- regulace dopravy v klidu – Městský parkovací systém

- rekonstrukce ulice T. G. Masaryka – prezentace projektové dokumentace

- ostatní problematika města

Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města Petr HÁJEK, první místostarosta JUDr. Zdeněk EŠPANDR a  neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří HOLUBÁŘ a Ing. Vladislav FAJT.

Fotogalerie