výtvar/no.621

Geometria rerum anima est...

  • Od: Neděle 2. 2. 2014 18:00
  • Do: Pátek 28. 2. 2014 1:00
Geometria rerum anima est...

Štěpán Málek se narodil 24. listopadu 1966 v Chlumci nad Cidlinou. Po osmileté základní školní docházce pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole kamenické v Hořicích v Podkrkonoší v oboru kamenosochař. V roce 1984 studium ukončil maturitou a následně byl přijat na

Pedagogickou fakultu Vysoké školy v Hradci Králové (dnes Univerzita Hradec Králové), kde si zvolil obor učitelství český jazyk a výtvarná výchova. O dva roky později z ideologických důvodů byl vyloučen. Následně působil v dělnických profesích až do roku 1989. Začátkem roku 1990 úspěšně vykonal přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru sochařství , kde se setkal se Stanislavem Kolíbalem, Hugem Demartinim a později i s Jindřichem Zeithammelem. Po zdárném ukončení svých akademických studií (1996) se věnoval restaurování kamenných náhrobků na Starém židovském hřbitově v Novém Bydžově, ale zároveň působil v Galerii Švestka v Praze jako workmaster.

Od roku 1997 začal pracovat jako odborný pedagog na Soukromé střední škole výtvarné v Hradci Králové a současně jako externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Vysoké školy v Hradci Králové. O rok později začal na téže katedře vyučovat na plný úvazek. Pedagogická fakulta se společně s dalšími posléze přetransformovala na Univerzitu Hradec Králové a katedra se přejmenovala na Katedru výtvarné kultury. Činnosti vysokoškolského pedagoga se věnoval až do akademického roku 2011/2012, kdy na vlastní žádost odešel z finančních důvodů.

Od roku 2010 externě vyučoval také na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů v Hradci Králové.

Kurátorské práci se v Hradci Králové začal věnovat od roku 2004 v Galerii AMB v prostorách Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské. Tato galerie  má ve svém programu výstavy renomovaných umělců z Čech i zahraničí, ale současně se věnuje hledání a monitorování zajímavých uměleckých osobností východočeského regionu. Přirozeně také umožňuje i mladým umělcům se veřejně prezentovat. Na umělecké scéně, nejen vlastního regionu, si galerie vybudovala své nezastupitelné postavení.

Štěpán Málek je spoluzakladatelem a od roku 2006 také členem rady občanského sdružení CON.FRONT.ART, pod jehož záštitou bylo realizováno nespočet výstav, výtvarných sympozií a vyšla řada publikací zaměřených na různorodé aktivity v kulturní oblasti, především však na vizuální umění a hudbu. Štěpán Málek spoluorganizuje a kurátorje výtvarné dílny, výstavy a sympozia (např. ARTIENALE HRKR), poskytující a nabízející možnosti konfrontace studentům uměleckých a umělecky zaměřených škol nejen u nás, ale i v zahraničí, i jejich pedagogům v historických lokalitách Hradce Králové. V roce 2007 inicioval vznik Klubu Konkretistů Východní Čechy (KKVČ), kde nyní vykonává funkci čestného předsedy. Klub uspořádal a realizoval řadu svých výstav po celé republice a přirozeně navázal spolupráci s dalšími sekcemi Klubu onkretistů v ostatních českých regionech.

Vývojem se KKVČ osamostatnil a později zřídil samostatné občanské sdružení po názvem KK3 Klub konkretistů. Rozšířil svoji působnost v rámci celé republiky a v současné době pracuje na vzniku centrály konkrétního umění se sídlem v Hradci Králové. Pod patronací tohoto sdružení a kurátorským vedením Štěpána Málka pokračuje ve svých aktivitách i v Galerii AMB v Hradci Králové.

Od roku 2000 Málek realizoval řadu přednášek a workshopů pro odbornou i laickou veřejnost v psychosociální poradně ACHAT, v Galerii moderního umění v Hradci Králové, ve Východočeské galerii v Pardubicích, v základních a středních školách, v nízkoprahových zařízeních, v klubech mládeže atd. Tematicky se jeho přednášky zaměřovaly na výtvarné umění, hudbu, alternativní kulturu, protidrogovou prevenci, ale i sociální problematiku.

Roku 2010 se Štěpán Málek stal členem dozorčí rady psychosociální poradny ACHAT v Hradci Králové a o rok později 2011 také členem kulturní komise Statutárního města Hradec Králové. Je též členem školní rady Základní školy Milady Horákové v Hradci Králové a mimo jiné spolupracuje s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností.

V roce 2012 absolvoval  akreditované školení v oblasti audiovizuální tvorby, garantovaný Univerzitou Hradec Králové.

Štěpán Málek jako teoretik a výtvarník také působil v mnoha porotách výtvarných soutěží a výběrových komisí v oblasti vizuálního umění (např. Naše galerie, kterou pořádá Galerie  výtvarného umění v Náchodě, Prima sezóna Města Náchoda, výběr nového logaMuzea loutek v Chrudimi atd.). Dlouhodobě také působí jako kurátor a teoretik v řadě výstav po celé republice.

http://malek.maweb.eu/. Ověřeno 10. 6. 2013

Fotogalerie