ostatní

Vize města Ústí nad Orlicí 2025 aneb Bude Ústí perla?

  • Od: Pátek 22. 11. 2013 19:00
  • Do: Čtvrtek 5. 12. 2013 1:00
Vize města Ústí nad Orlicí 2025 aneb Bude Ústí perla?

Veřejná debata občanů nad materiály vzniklými ve workshopu Future city game, konaném v rámci iniciativy Perla Ústí, a nad možnou budoucností našeho města.
Materiály budou vystavené  v galerii Malé scény.

Fotogalerie