jiné/kino

Až do města Aš

  • Datum: Čtvrtek 22. 11. 2012
  • Začátek: 20:00
  • Vstupné: členové FK 50,- Kč / studenti 40,- Kč / ostatní 60,- Kč
Až do města Aš

Slovensko, Česko / 2012 / 84 min. / režie: Iveta Grófová Silný príbeh Dorotky z východného Slovenska, ktorá sa vplyvom vlastných životných rozhodnutí konfrontuje s realitou v najzápadnejšom kúte Čiech. Plná odhodlania a naivných dievčenských predstáv o novom živote nastupuje ako šička do malej továrne na česko-nemeckom pohraničí, v meste Aš. Sem sa zbiehajú z oboch strán ľudia, ktorí niečo hľadajú. Dievčatá, ktoré prichádzajú robiť šičky do továrne si chcú zabezpečiť dôstojný život a relatívne majetní Nemci lacnú zábavu. Všetko sa to mieša v akomsi Babylone jazykov a hodnôt, v ktorom sa búrajú prirodzené ľudské zábrany.