ostatní

Komunitní plánování města Ústí nad Orlicí

  • Datum: Středa 25. 4. 2012
  • Začátek: 17:00
Komunitní plánování města Ústí nad Orlicí

PROGRAM SETKÁNÍ: Přítomné zájemce o dění v sociální oblasti seznámíme se změnami v práci sociálního odboru v souvislosti s přechodem některých kompetencí na úřad práce, s činností jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. Představíme také interaktivní katalog sociálních služeb. V diskusi budou mít přítomní možnost vyjádřit se k sociální politice města. Na závěr setkání bude připraveno malé občerstvení. Setkání s občany, na kterém budou představitelé města reagovat na dotazy a připomínky týkající se ostatních oblastí života ve městě, se uskuteční v náhradním termínu, který bude včas oznámen.