ostatní

Ceny města

  • Datum: Úterý 29. 11. 2011
  • Začátek: 18:00
Ceny města

Na městský úřad byly v souladu se statutem udílení Ceny města Ústí nad Orlicí doručeny v předepsaném termínu dva návrhy na udělení ceny za rok 2010. Ty poté rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit, které tak i v pondělí 19.září učinilo. • Zuzana Průchová za celoživotní práci v oblasti ochotnického divadla • Miloň Svojanovský za celoživotní obětavou činnost na poli sportu a tělovýchovy. Dále budou uděleny Ceny starosty města za rok 2010. • Janě Kaplové za celoživotní práci ve školství a obětavou činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu. • Jarmile Petrové za celoživotní činnost v oblasti ochotnického divadla.

Fotogalerie