ostatní

Město pro lidi

  • Datum: Středa 26. 10. 2011
  • Začátek: 17:00
Město pro lidi

Tato iniciativa by měla během roku 2011 přinést do města diskusi o tom, kde nás konkrétně výše zmíněné problémy skutečně pálí. Debata probíhá formou dotazníkového šetření, veřejných diskusí a dalších aktivit. Výsledkem by měla být představa o tom, jak by město v tomto ohledu mohlo vypadat v horizontu nejbližších let. Finální koncepční dokument by měl vytipovat nejpalčivější problémy, navrhnout jejich řešení a pokusit se hledat zdroje na jejich financování. O jednotlivých aktivitách se budete postupně dovídat na stránkách Informačního listu i v samostatné rubrice internetové stránky města. Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí za spolupráce s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.

Fotogalerie