výtvar/no.621

Martin Mulač - grafiky

  • Od: Sobota 4. 12. 2010 11:00
  • Do: Pátek 31. 12. 2010 1:00
Martin Mulač - grafiky

Martin Mulač *9.3.1988 v Praze Studium 2002–2003 – soukromým žákem akad. malířky Lenky Gobyové 2003–2007 – Střední umělecká škola designu v Čakovicích, obor propagační výtvarnictví, propagační grafika Od roku 2007 – studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafiky I, vedoucí ateliéru prof. Jiří Lindovský 2009 – litografické symposium v Lipsku Samostatné výstavy 2007 – v objektu farmaceutické firmy Ferring – Léčiva Společné výstavy 2005 – Praha – Vysočanská radnice – Výstava u přiležitosti 15. výročí založení školy 2006 – Litomyšl – galerie Gravitace – výstava plenérových prací studentů ateliéru Malba a Grafika 2009 – Praha – Clam-Gallasův palác – výstava Grafika roku 2009 2009 – Mnichov – Goldener Kentaur 2009 – Kladno – Kladenské dvorky 2009 – Kladno – důl Kubeck – 5.mezinárodní bienále industriální stopy 2009 2009 – Praha – galerie Pigment 2009 – Praha – Golf centrum Erpet 2009 – Plzenˇ – restaurace Pohoda 2010 – Praha – Clam-Gallasův palác – výstava Grafika roku 2010 2010 – drei:ausstellung der arbeitsergebnisse der letzen drei STEINWERK_LITHOGRAPHIE_SYMPOSIEN mit 15 kunstlern aus leipzig,krakau,katowice und prag(výstava z litografického symposia v Lipsku) 2010 - Kladno – Kladenské dvorky 2010 – Hradec Králové –Artienalehrkr – výtvarné symposium V současné době se věnuji převážně volné i užité grafice, kresbě, ilustraci a malbě. Ceny: 2010 – čestné uznání (grafika roku 2010) 2010 – Ateliérová cena webové stránky - www.mm21.cholerik.cz email - sid21m@seznam.cz tel. - 603996836