je/libo/divadlo

Mladá scéna / Kolo pana Coogra

  • Datum: Sobota 26. 6. 2010
  • Začátek: 14:00
Mladá scéna / Kolo pana Coogra

Kdo je pan Cooger a co skrývá? Je to něco, co překračuje horizont myšlení? Pokud ano, jaké důsledky z toho všeho plynou. Je možné změnit běh událostí? Pokud ano, za jakou cenu?! Představení nás zavede za zeď blíže nejmenovaného ústavu, ve kterém klíčí pochybnosti o smyslu a funkci atrakce, která každý rok přijíždí na místní pouť. Představení je inspirováno povídkou Raye Bradburyho ovšem ze samotné povídky toho v ději zbylo velice málo. Představení je kolektivní práce. Představení je cca 30 % improvizace na základě dějové linky a předem daného textu. FISHKULÍNI – ÚDIVADLO, DDM KOPŘIVNICE Jmenujeme se ÚDIVADLO – divadelní společnost DDM Kopřivnice. Vznikli jsme v roce 1998. V současnosti ÚDIVADLO tvoří 11 souborů. Soubory tvoří 78 členů – děti a mládež ve věku od 6 – 26 let, o které se stará 8 vedoucích. Tito všichni se věnují amatérskému divadlu. Hlavní směr naší práce je samozřejmě tvorba divadelních představení, tvarů, pokusů … Snažíme se, aby výběr a směr představení udávali především sami členové jednotlivých souborů, aby věděli o čem hrají, proč to hrají a co vlastně chtějí představením divákovi sdělit. Bereme zřetel na prožitek a zážitek při tvorbě představení, na vlastní tvořivý proces, aby byl bohatý na nápady a fantazii, myšlenky a souvislosti v konfrontaci s reálným světem. Aby to nebylo jen prvoplánové, zbytečné a prázdné opakování textu scénáře, který už byl někým vypracován. Od roku 1998 se členové Divadla úplně obměnili, ti první odešli na vysoké školy, založili rodiny, začali pracovat. V letošním roce se nám podařilo dát dohromady soubor v projektu KARMA. Je to soubor „navrátilců ze světa“, kteří se po „rozletu“ opět vrátili do Kopřivnice. Soubor FISHKULÍNI se skládá především ze středoškoláků, které čeká příští rok rozlet na vysoké školy. Fishkulíni v této sestavě tvoří tři roky.