výtvar/no.621

Výstava výtvarných prací žáků SZŠ Ústí nad Orlicí

  • Od: Čtvrtek 4. 3. 2010 15:00
  • Do: Sobota 27. 3. 2010 1:00
Výstava výtvarných prací žáků SZŠ Ústí nad Orlicí

Základní škola speciální, Ústí nad Orlicí poskytuje žákům základy vzdělání. Ve škole je 10 ročníků v deseti třídách. Osm tříd je umístěno ve škole v Ústí nad Orlicí, dvě třídy v odloučeném pracovišti v Domově pod hradem na Žampachu. Žáci plní Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy nebo Rehabilitační vzdělávací program. Žákům je věnována individuální péče podle druhu a stupně postižení. Ve třídě pracuje učitelka a vychovatelka, případně asistent pedagoga. Logopedická poradna je odloučeným pracovištěm SPC "Kamínek" Žamberk.

Fotogalerie