je/libo/divadlo

Školní vzpoura!

  • Datum: Neděle 7. 6. 2009
  • Začátek: 15:00
  • Délka: 50 min.
Školní vzpoura!

Autor a režie: Stanislav Zajíček Stručná, ale nutná ponaučení - školní adj. odvozené od subst. škola, to přes lat. schola z řec. scholé (=chvíle, čas, doba, v níž nejsme tísněni žádnou povinností, a máme tak klid např. na zkoumavá rozjímání; dnes tomu odpovídá nejspíše pojem prázdniny; proto z lex. hlediska je škola tzv. revolutivní slovo) - vzpoura subst. (= prudké hromadné vzepření se autoritě), syn. např. revolta, povstání, odboj, vzbouření, rebelie, revoluce; antonym. setrvání, paronym. např. Boura, zbourá atp. - z hlediska zachování veřejného pořádku je nanejvýš nepochopitelné, kolik škol nadále zachovává ve svých školních řádech paragraf, v němž se stanovuje žákům či studentům pozdravit na počátku vyučovací hodiny pedagoga povstáním…