dobré/čtení

Recyklace recitace

  • Datum: Sobota 23. 5. 2009
  • Začátek: 17:00
  • Vstupné: Vstupné dobrovolné
Recyklace recitace

Literárně dramatický obor ZUŠ má k dispozici svoje divadélko. Děti recitují, přednáší texty, zpívají šansony, moderují svá i cizí představení, besídky, koncerty, vernisáže, absolventská vystoupení. Učí se základům herecké techniky, samostatnému tvůrčímu psaní, pracují s rytmem, teorií verše. Žáci se vyučují ve skupinách nebo i jednotlivě. Nejzkušenější se zabývají psychologií, výtvarnými aktivitami a sebepoznáním.