jiné/kino

Něco z Alenky

  • Datum: Sobota 7. 2. 2009
  • Začátek: 20:00
  • Délka: 84 min.
  • Vstupné: 60,- Kč
Něco z Alenky

Československo, Švýcarsko / 1987 / 84 min. režie: Jan Švankmajer, scénář: Jan Švankmajer, kamera: Svatopluk Malý, hraje: Kristýna Kohoutová (Alenka) Švankmajerův film Něco z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Infantilní vnímání světa totiž surrealisté vždy stavěli na roveň básnické intuici či myšlení příslušníků domorodých kultur. Všechny tyto formy lidské mentality jsou vzdáleny otěžím logického a pojmového chápání reality, v němž není místo pro obraznost, která je tolik potřebným prostředkem proti okorání lidského ducha. Jestliže postavě Alenky vyhradil režisér pro její hry prostor dětského pokoje, prostorem, který ve filmu vyhradil své představivosti, je sen. Čili fenomén, na němž se surrealisté rozhodli dokázat, že realita, jež člověka obklopuje, je jen fragmentem jeho života, který do plnohodnotného celku – surreality – doplňují neprobádané oblasti nevědomí. Něco z Alenky demonstruje propojení reality a snu velmi výmluvně. Když se dívka na konci filmu probudí, uvědomujeme si, že celé dobrodružství se odehrálo během jejího spánku. Až na jednu drobnost: terárium je opravdu rozbité a králík je opravdu pryč – sen se stává skutečností a skutečnost snem. André Breton, zakladatel surrealismu, definoval tento stav vzájemného prolnutí pojmem „spojité nádoby“. Zajímavost: Ač první krátký film natočil již v roce 1964, tedy ve 30 letech, na svůj první celovečerní film Něco z Alenky čekal Jan Švankmajer až do svých 54 let. Jedinou hranou postavou filmu je Alenka, doprovázená bizarními loutkami a kulisami vyrobenými z kostí, kůží a kožešin, často používané jsou i nože či nůžky.